Upozornenie: Oblečenie je dostupné len z ponuky katalógu z dôvodov obmedzení COVID-19 ktoré sa priamo vzťahujú na medzištátnu prepravu. Doručovacia lehota sa môže predĺžiť o maximálne 5 dní. 

Poznámka: Normálna, pravidelná doručovacia lehota ktorá sa vzťahuje na oblečenie je priemerne menšia ako 14 kalendárnych dní.